Szczegółowy program wsparcia w ramach projektu

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności

 • SZKOLENIE – ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Będzie obejmowało wszystkich uczestników projektu i będzie jednym z elementów przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej.

W programie warsztatów znajdą się następujące tematy: zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, biznesplan – podstawa biznesu, analiza SWOT, podstawy prawa pracy, marketingu, podatek VAT, ZUS, podstawy finansowe przedsiębiorstwa.

 Zajęcia będą prowadzone według stopnia zaawansowania:

- grupa podstawowa (66h/grupę),

- średniozaawansowana (42h/grupę).

Uczestnicy projektu otrzymają:

- materiały szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu - dla osób dojeżdżających z innej miejscowości na szkolenie;

- ciepły posiłek (jeżeli dzień szkoleniowy będzie trwał  co najmniej 6 godzin);

- dla osoby niepełnosprawnej - asystent.

 

 • DORADZTWO BIZNESOWE

Doradca biznesowy będzie „mentorem” dla uczestników w zakresie ich własnych pomysłów biznesowych. Spotkania dotyczyć będą planowanej działalności gospodarczej I pomoc przy budowaniu biznesplanów.

 

 • KONKURS BIZNESPLANÓW

Na tym etapie Wniosek przygotowany wspólnie z doradcą biznesowym zostanie zweryfikowany przez Komisję Oceny Wniosków. Sporządzona zostanie lista przyznanych dotacji i lista rezerwowa, z możliwością odwołania się.

 

Wsparcie dla nowoutworzonych działalności gospodarczych

 • TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYPŁATA DOTACJI
 1. Rejestracja Działalności Gospodarczej przez Uczestnika Projektu.
 2. Podpisanie przez Uczestnika Projektu Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego oraz złożenie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 3. Jednorazowa wypłata dotacji w maksymalnej wysokości 23 000,00 zł oraz comiesięczna (przez 11 miesięcy) wypłata wsparcia pomostowego do wysokości 1850,00 zł, co łącznie daje kwotę 43 350,00 zł dofinansowania BEZZWROTNEGO.
 4. Uczestnicy Projektu zostaną zobowiązani są do zapewnienia środków własnych na założenie Działalności Gospodarczej w wysokości co najmniej 2% oraz do prowadzenia Działalności Gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.
 • NIEFINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Przewiduje się jedynie wsparcie specjalistyczne, które odpowiada na konkretne problemy i doradza w konkretnych sytuacjach.

 1. Doradztwo – każdy Uczestnik Projektu będzie mógł odbyć 10-cio godzinowe spotkanie z doradcą biznesowym. Część doradztwa odbędzie się w salach Wnioskodawcy, gdyż zazwyczaj Uczestnicy Projektu(UP) na początku działalności nie posiadają miejsce do spotkań doradczych. Część spotkań odbędzie się w miejscu prowadzenia działalności.
 2. Szkolenia specjalistyczne – przewiduje się 12 grup x 6 osób x 16 godzin (2 dni x 8h)

 

Tematyka szkoleń: proces rekrutacji i selekcji, jak zarządzać zespołem, kurs dokumentacji kadrowej, obsługa kasy fiskalnej. Pozostałe tematy szkoleń będą dopasowane do potrzeb określonych uczestników - będą pomagać rozwiązywać konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach, a nie dotyczyć stałego wsparcia.

 

 

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl