Grupa docelowa i kryteria rekrutacji

GRUPA DOCELOWA:

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wymienione wyżej osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

- odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczona w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy; należy co najmniej do jednej z ww. grup; przejdzie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

a/ obligatoryjne (dostępowe) – przynależność do Grupy Docelowej;          

b/ punktowe:

 - wynik rozmowy z doradcą zawodowym;

- ocena planowanej działalności gospodarczej;

- odchodzenie z rolnictwa;

- podczas planowanej działalności utworzenie dodatkowego stanowiska w obszarze białej i zielonej gospodarki;

- zostanie utworzone przedsiębiorstwo społeczne.

 

Powiaty objęte projektem:

- lubelski, Lublin,

- krasnostawski, świdnicki, łęczyński, opolski,

- Chełm, chełmski.

- hrubieszowski,

- lubartowski,

- parczewski.

 

Dla każdego etapu prowadzony będzie autonomiczny proces rekrutacyjny.

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl