1. Regulamin rekrutacji - POBIERZ

2. Formularz rekrutacyjny - POBIERZ

3. Załącznik Nr 2a - Oświadczenie o ochronie danych osobowych - POBIERZ

4. Załącznik Nr 2b - Oświadczenie o odejściu z rolnictwa - POBIERZ

5. Załącznik Nr 2c - Oświadczenie kryteria premiujące - POBIERZ

6. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji - POBIERZ

7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji - POBIERZ

8. Regulamin przyznawania dotacji na rozwój przedsiębiorczości - POBIERZ

9. Zakres biznesplanu - POBIERZ

10. Karta oceny biznesplanu - POBIERZ

11. Regulamin oceny biznesplanu - POBIERZ

12. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego - POBIERZ

 

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia wsparcia finansowego - POBIERZ

Dotacja

1. Opis faktury - POBIERZ

2. Oświadczenie - kasa fiskalna - POBIERZ

3. Oświadczenie - kwalifikowalność VAT - POBIERZ

4. Oświadczenie - rzeczy używane - POBIERZ 

5. Oświadczenie - wydatki zgodne z biznesplanem - POBIERZ  

6. Rozliczenie dotacji  - wzór - POBIERZ  

Wsparcie pomostowe

1. Opis faktury - POBIERZ

2. Zestawienie wydatków do rozliczenia wsparcia pomostowego - POBIERZ

 

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl