Akualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – kolejna tura(IV)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – kolejna tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 12.01.2018 r. do 29.01.2018r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i bloku doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami.  

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Konstatntynów 1 H, 20-708 Lublin pok. 602 lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!

Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.