Akualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO - KOLEJNA TURA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 07.02.2018 r. do 20.02.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i w bloku doradczym. 

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami.  

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin pok. 602 lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.