Akualności

WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW - II TURA

W dniu 30.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe złożonych do dnia 22.12.2017 r. 

Poniżej przedstawiamy Wstępną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż Beneficjentowi pomocy w terminie 5 dni od momentu otrzymania decyzji Komisji Oceny Wniosków, przysługuje prawo do złożenia odwołania do Beneficjenta Projektodawcy z zachowaniem zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji, możliwa będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną ocenę biznesplanu zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Wstępna lista wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego

Wstępna lista wniosków wyłonionych do wsparcia pomostowego