O projekcie

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego - kolejna tura

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 12.01.2018 r. do 29.01.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i w bloku doradczym. 

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami.  

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin pok. 602 lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy! 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Celem głównym projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez utworzenie 80 nowych działań gospodarczych oraz wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia poprzez utworzenie, co najmniej 16 nowych miejsc pracy wśród osób z województwa lubelskiego (powiat chełmski, krasnostawski, lubelski, łęczycki, opolski, świdnicki, miasto Chełm, miasto Lublin) znajdujących się w szczegółowo trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia w okresie od 01.03.2017-28.02.2019 (24 miesiące).

 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:


1/ Etap szkoleniowo-doradczy - przed założeniem działalności gospodarczych;
2/ 80 bezzwrotnych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej;
3/ Wsparcie pomostowe finansowe;
4/ Wsparcie pomostowe doradczo-szkoleniowe.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU - od 1 marca 2017 do 28 lutego 2019

 

 

 


WARTOŚĆ PROJEKTU - 4 423 538,25 (zł)
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 3 760 007,51 (zł)
ORGANIZATOR: V-Systems spółka z o.o.
PARTNER PROJEKTU: Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

 

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl