O projekcie

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego - kolejna tura

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO – kolejna tura

Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 08.01.2018 r. do 22.01.2018r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w Szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i bloku doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami.  

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Konstatntynów 1 H, 20-708 Lublin pok. 602 lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!!

Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl