Fabryka szans – rozwijamy przedsiębiorczość

Marzysz o własnej działalności gospodarczej? Masz głowę pełną pomysłów biznesowych? Wiesz, że jesteś stworzonym dla samozatrudnienia i pracy we własnym zakresie? Nie posiadasz środków ani zaplecza edukacyjnego?

GRUPA DOCELOWA będzie uczestniczyła w następujących działaniach:

Indywidualne

DORADZTWO BIZNESOWE

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej

TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I WYPŁATA DOTACJI

NIEFINANSOWE

WSPARCIE POMOSTOWE


Marzysz o własnej działalności gospodarczej?

Masz głowę pełną pomysłów biznesowych?

Wiesz, że jesteś stworzonym dla samozatrudnienia i pracy we własnym zakresie?

Nie posiadasz środków ani zaplecza edukacyjnego?

 

Sprawdź czy nasz projekt pasuje właśnie do Ciebie! 

 

 Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 30 lat+ pozostających bez pracy:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby odchodzące z rolnictwa, czyli rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczona w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy; należy co najmniej do jednej z ww. grup; przejdzie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Należysz co najmniej do jednej wyżej wymienionej kategorii? 

Wszystko co jest wymagane  od Ciebie to chęć i motywacja do zmian!

 

 

 PRZYCISK DO ZMIAN

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników z grupy docelowej, poprzez udzielenia dotacji bezzwrotnej na utworzenie działalności gospodarczej oraz pomoc pomostowa. Działanie projektowe przyczynią się bezpośrednio do osiągnięcia celu szczegółowego: zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Kontakt

V-Systems Spółka z o.o.

Biuro projektu
ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 379 02 17
+48 533 359 147

 

Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Telefon:
814454660
Faks:
814454663

e-mail:
info@lbs.pl
www.lbs.pl